Välkommen till Brofästet denna höst!

I Johannesevangeliet och 1 Johannes brev finns det tre tillfällen där Gud beskrivs med ett substantiv. Vanligvis brukar vi ju beskriva saker med adjektiv, också Gud. Men vid de här tre tillfällena används inte den formen utan Johannes skriver: ”Gud är… ande, ljus och kärlek.” De där tre beskriver Gud utifrån tre olika synvinklar. De visar oss också på tre olika grunddimensioner i vårt liv tillsammans med varandra och med Gud.

tre dimenstioner

Tillbedjan

I Joh 4:24 Står det att ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Att Gud är ande säger något om Guds natur. Gud är inte materia. Gud är ingenting vi kan skapa. Gud är ande och är närvarande överallt och hela tiden. Jesus säger att den som tillber Gud måste göra det på ett sätt som överensstämmer med hurdan Gud är. Det är tillbedjan i ande och sanning. Det handlar inte om platser och ritualer. Det handlar om hjärtat och om att i sanning ge sig själv till honom. Tillbedjan är den dimension som har riktningen uppåt.

Närvaro

Johannes skriver: ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.” (1 Joh 1:5) Ljuset beskriver Guds karaktär. Det beskriver också hans närvaro och vad som sker när vi möter denna närvaro. Guds karaktär är helighet. Ljuset avslöjar och befriar. Johannes skriver om hur vi kan ha gemenskap med Gud och med varandra. Det kan bara ske när vi ”vandrar i ljuset” Här får vi leva i förlåtelse och försoning.

Kärlek

Det mest kända av dessa Gud är-ställen hittar vi i 1 Joh 4:8 ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.” Kärlek beskriver Guds innersta väsen. Det är kärnan och drivkraften hos Gud. Gud väljer inte att älska, han älskar därför att han är kärlek.

Kärlekens riktning är utåt. Johannes skriver att vi älskar, därför att Gud först har älskat oss. Vi är alltså kanaler för Guds kärlek till den här världen. Det är därför det är så viktigt att lära känna Gud och leva i nära gemenskap med honom. Det är då som hans kärlek får möjlighet att beröra och förvandla våra och andra människors liv.

De här tre grunddimensionerna i både det kristna livet och församlingens liv kommer vi att fördjupa oss i under hösten. Välkommen till Brofästet och välkommen till en spännande höst i vår gemenskap!

God bless, Peter S

 

Du kan ladda ner höstens nyhetsbrev genom att klicka nedan!

Nyhetsbrev hösten 2018

Tro, hopp och kärlek

Församlingen Brofästets ledord för 2017 är:img_0345-1

TRO på Guds ord och löften

En attityd och ett fokus fullt av HOPP

KÄRLEK uttryckt genom våra handlingar

”Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.” (1 Thess 1:2-3)

Orden från inledningen av Paulus brev till församlingen i Thessaloniki uttrycker aktivitet och riktning. Tron, hoppet och kärleken ger både innehåll, kraft och riktning åt det kristna livet. Allt frö ofta har dessa ord istället blivit abstrakta ting som vi betraktar från håll eller distanserat diskuterar innebörden av. Vi behöver hjälpas åt att återta de här tre begreppen så att de får forma våra liv, vår gemenskap och det evangelium – det vittnesbörd – vi förmedlar till våra medmänniskor.

1. TRO på Guds ord och löften

Vad är det att tro? Är det att hålla en rad trossatser för sanna? Är det detsamma som att läsa med i trosbekännelsen? Det kan vara en bra början. Men att bara hålla saker för sanna förvandlar inte en människas liv. Tro börjar i ett möte med Jesus. Det är där som det jag kan ana och fatta blir till den livsförvandlande kraft som ger mitt liv innehåll och ny riktning.

Det här hänger ihop med Guds ord och löften. Tro tar nämligen det som Gud har sagt och för det in i mitt personliga liv så att det blir ett personligt ord, ett personligt löfte. Guds ord får på så sätt ett ärende rakt in i en människas liv och vardag.

Dietrich Bonhoeffer talar om Guds ord på fyra olika sätt:

 • Guds skaparord. Det ord som skapade universum. Ett ord fyllt av kreativitet och kraft.
 • Guds skrivna ord. De ord och löften som kommer till oss genom Bibeln blad.
 • Guds inkarnerade ord. Jesus som Ordet som blir människa och bor bland oss (Joh 1:14)
 • Guds förkunnade ord. Predikan är alltså inte bara mänskliga ord utan blir genom den helige Andes kraft och vakande till Guds ords tilltal in i en människas liv. Vi kan läsa om det vidare i 1 Thessalonikerbrevet.

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.” (1 Thess 2:13)

Guds ord är verksamt i den människa som tar emot det i tro! När hon litar på det och hänger upp sitt liv på det.

I boken Driven av kärlek berättar Bruce Olson om hur han skulle förklara vad tro är för motilonindianerna. De byggde hyddor av höga trädstammar på minst 10 meter som de band samman i toppen. Inne i dessa höga hyddor knöt de fast sina sovmattor för natten. Inte nere vid marken utan så högt upp som möjligt. Det krävdes ett visst mått av tillit när man kravlade sig ut på sin sovmatta 8-10 meter upp i luften. Utifrån den bilden förklarade Bruce Olson att tro innebär att knyta fast sitt liv vid Jesus. Det handlar om tillit, överlåtelse, vila och glädje.

Allt detta tillsammans innebär att vi kan göra saker i tro på Gud: vi litar på honom och hans ord och löften, vi lyssnar och lyder, vi tar emot och sätts i rörelse.

2. En attityd och ett fokus fullt av HOPP

Många människor går in i detta nya år med rädsla och pessimism. Det är oro i världen. Det finns många stora hot och utmaningar: klimatet, krig och terrorism, ekonomi etc. För åtta år sedan vann Barak Obama presidentvalet i USA med ett budskap om hopp. För vi människor behöver hopp för att orka med både nuet och framtiden.

Hopp skapar kraft och framtidstro och sätter oss i rörelse mot en bättre framtid: i våra liv, i frösamlingens liv, för vår värld! Hoppet ger oss mod att trots allt ge oss hän och gå framåt. Hur kommer det sig?

Hoppet är förankrat i Guds framtid och i att vi vet hur allt kommer att gå. Vi vet vem som till slut kommer att stå som segrare. Vi är hoppets människor därför att vi är påskens människor. Vi tror på Jesus Kristus som visserligen dog, men som är den uppståndne! Och samma ande som väckte Jesus från de döda är verksam i ditt och mitt liv idag!

Vi möter inte framtiden ensamma eller prisgivna till mörkrets makter. För Guds folk är alltid framtiden ljus och lång! Det gör att vi kan möta livet, utmaningar, den nya dagen och det nya året inte bara med optimism – det blir ganska snart genomskådat om det inte är fröankrat i en större verklighet – utan med en attityd och ett fokus i livet som är fullt av det hopp som Jesus ger.

Vänner, världen omkring oss ropar efter hopp idag. Hoppet har sin grund i Gud, i vem han är, vad han har gjort och vad han har lovat att göra. Det hoppet sviker oss aldrig!

3. KÄRLEK uttryckt genom våra handlingar

Moder Teresa lär ha sagt att ”det är små ting gjorda med stor kärlek som förvandlar världen.” Hon har helt rätt i det. Det är ofta de där små sakerna i en relation som visar hur temperaturen i den relationen är. Man skrattar, ett leende, en gest, att göra något för den andre, en blomma, ett ord av uppskattning, de där enkla men magiska orden: Jag älskar dig! Hur ser temperaturen ut i de relationer du är involverad i? Hur ser dina små ting ut genom vilka du visar kärlek?

Några av de där viktiga mätarna på kärleken är vad vi tänker och vad dessa tankar formar för känslor inom oss. När jag tänker på min fru eller mina barn blir jag varm i hjärtat. Ibland när jag sitter på tåget på väg hem kan jag komma på mig med att sitta och småle när jag tänker på att jag snart är hemma hos den jag älskar. Och så blir hjärtat varmt. Jag tror att Gud är precis sån. Han älskar dig och mig och jag tror att hans hjärta ständigt svämmar över av kärlekskänslor för oss och för varje människa. (Ja han kanske till och med småler när han tänker på oss!)

”Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud för Gud är kärlek.” (1 Joh 4:7-8)

”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.” (1 Joh 3:18)

Det räcker inta med att säga att vi älskar Gud. Det verkliga testet är relationen till ”de andra”.

 • De som tänker och tycker annorlunda
 • De som finns utanför vår nära sfär
 • De som motarbetar, ja, kanske hånar oss

Guds församling är inte en åsiktsgemenskap, den är en kärleksgemenskap – sammanhållen genom Guds kärlek i Jesus Kristus över och i våra liv.

När jag tänker på församlingen Brofästet känner jag ibland oro. Olikheter och olika agendor och behov hotar att söndra vår gemenskap. Skörheten som finns i att orka bära gemenskapen vidare. Tröttheten över att vi är så få.

Oftast känner jag en sådan värme i hjärtat! Vilken förmån det är att få vara med i den här församlingen! Vilken glädje det är att få mötas till bön, till gudstjänst och till gemenskap! Brofästet är ständigt en påminnelse, inte om människors fantastiska storverk, utan om att mitt i skörheten och ibland kampen uppenbaras Guds kärlek och storhet. Det finns ingen församling i världen jag hellre vill tillhöra än denna!

Brofästets vision lyder: ”Vi vill att människor ska komma till tro på Jesus och vara del av en gemenskap där alla växer i tro och i kärlek.” Hur blir det så? Låt oss be den helige ande att fortsätta och fylla våra hjärtan med stor och strak kärlek. Låt oss söka efter sätt att visa varandra kärlek både i ord och i handling:

 • Be för varandra
 • Ha omsorg om varandra
 • Välsigna varandra
 • Innesluta och acceptera varandra
 • Hedra och lyfta upp varandra

När det sker och blir det Brofästet är känt för kommer människor att kunna säga om oss som man sa om de första kristna: ”Se hur de älskar varandra!” Det är det vittnesbörd som vår värld behöver och som förmår skapa hopp och föda tro mitt i en orolig tid.

Vi har talat om TRO på Guds ord och löften, om en attityd och ett fokus i livet fullt av HOPP och om KÄRLEK uttryckt genom våra handlingar. ”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13:13)