En underbar tid

Solen och värmen fyller just nu våra sinnen efter en ovanligt varm och härlig vår. Det är som om allt kommit på en och samma gång och ändå har inte sommaren knappt börjat!

IMG_0509I Brofästet kan vi också se tillbaka på en väldigt fin vår. Framför allt har vårens Alpha-kurs varit till stor glädje. Med det nya filmmaterialet har följt spännande och god undervisning, intressanta och givande samtal och en växande och djupnande gemenskap och vänskap i gruppen. Samtidigt som Alpha-kursen mötts har en grupp från församlingen kommit till Brofästet för att bära kursen i både praktiskt tjänande och förbön. Vilken tacksamhet vi får känna i att tjäna Gud tillsammans med olika uppgifter på det här sättet.

Alpha-kursens erfarenheter av goda samtal omkring djupa och viktiga frågor har lett fram till att vi den här sommaren vill fokusera på just gemenskap och det djupa samtalet. Därför inbjuder vi under ett antal torsdagskvällar till Sommarsamtal i Brofästet. Som utgångspunkt kommer vi att använda Romarbrevets 12e kapitel. Det kommer att bjudas ett enkelt fika. Det kommer att finas en samtalsledare som har hand om kvällen. En inledande text för varje ämne kommer att finnas till hands och även publiceras via vår Facebooksida. Sen samtalar vi och avslutar med att be tillsammans. Till dessa kvällar är vem som önskar delta i samtal, gemenskap och bön välkommen. Och man behöver inte komma alla kvällar utan väljer att deltar när kalendern medger.

Vi släpper dock inte Alpha. Redan här och nu vill vi berätta att det startar en ny Alpha-kurs den 12 september. Så har vi hela sommaren på oss att samtala med människor, bjuda in till Alpha-kursen och förbereda oss för en spännande höst i Brofästet!

En söndag varje månad under sommaren kommer det också att ske någon form av gemenskapsaktivitet. Det är ju också något som kan vara ett tillfälle att bjuda med sin vänner och bekanta till gemenskapen i Brofästet!

Så vill jag önska dig en riktigt skön och underbar sommar! Vi är ju priviligierade som får bo på denna vackra sommarö! Ta vara på sommaren. Ta vara på varandra! Paulus skriver i Romarbrerevet 12 :9-10 ”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek.”

Glad sommar!

Peter S

Sommarens program kan du ladda ner här.

 

Others

mika 68

I maj firade vi 10 år som församling. Under dessa 10 år har vi levt med en längtan att människor ska komma till tro på Jesus, och bli en del av en gemenskap där alla växer i tro och kärlek. Den längtan driver oss fortfarande vidare mot framtiden.

Vid församlingens höstkickoff samtalade vi om detta och ställde frågan: Hur ser det sammanhanget – den gemenskapen – ut där tron väcks och kärleken växer? Det rör ju vid grunden i det som är församlingens vision, kallelse och uppdrag. Och för varje ny tid måste detta bli levande i våra liv och församlingens liv.

Jag kom via sociala medier att titta på en kort inspirationsvideo med Daniel Alm där han talar om vision. Han lyfte fram tre aspekter: En församlings vision har sin grund i det Gud har gjort, gör och vill göra från skapelsen, frälsningen och till Jesu återkomst. Det andra är att visionen bygger på vad vi ser och upplever att Gud gör nu och i framtiden i och genom oss. Och till slut måste visionen alltid handla om hur vi är till för andra. (Klicka här för att läsa mer om Brofästets vision och fem G)

weselys chUnder sommaren var vår son Erik i London. Han kom då också att besöka Wesley’s Chapel (den plats som var centralpunkten i 1700-talets väckelse i England). På Instagram la han sedan ut en bild med kommentaren att det inte fanns något kors eller krucifix längst fram i kyrkan, utan tre tavlor med det dubbla kärleksbudet – ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd… Du ska älska din nästa som dig själv[1].” – på sidorna och trosbekännelsen i mitten. För John Wesley var det dubbla kärleksbudet den yttersta och viktigaste beskrivningen av vad det innebär att vara en kristen människa, att vara en sann Jesu efterföljare, och jag håller helt med honom där.

Hur är och blir vi en gemenskap där vi och andra får hjälp att göra det dubbla kärleksbudet till en verklighet i livet? Det handlar både om vad vi gör som gemenskap och vad vi gör var och en, om det inre och yttre livet. På få ställen i Bibeln beskrivs det så väl som hos profeten Mika.

Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? (Mika 6:8)

Jag tror att vi behöver hitta de enkla tydliga linjerna i vad det kristna livet och Jesusefterföljelsen handlar om. Ordet från Mikas bok hjälper oss att fokusera på tre enkla saker som alla kan göra och som vi kan gestalta tillsammans som församlingsgemenskap.

  1. Göra det rätta. Det innebär också att avslöja och vända sig bort från det som är ont, var det än visar sig och vilken skepnad det än tar och istället söka sanning, rättfärdighet och fred.
  2. Älska barmhärtighet. Det innebär att söka göra det som är gott mot alla människor och i alla sammanhang och på alla sätt man kan och förmår. Det handlar om att öppna gemenskapen för och dela livet med varandra och andra, också dem som inte kan eller har möjligheten att bjuda tillbaka, men också att lindra nöd och förmedla helande till hela människan. Att älska barmhärtighet innebär också inte minst att ta de tillfällen som ges att visa på Jesus och vägen till nytt liv i gemenskap med honom.
  3. Vandra i ödmjukhet i gemenskap med Gud. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att hålla kärleken till Jesus brinnande. Vi kan göra det genom bön och tillbedjan i närhet och gemenskap med Gud. Vi gör det genom att läsa, samtala och undervisa Guds Ord. Vi gör det genom att mötas i församlingens gemenskap och dela bordet med varandra, både Herrens bord och varandras bord.

Jag skulle önska att det är detta vi samlas omkring under hösten och frågar oss: hur kan detta förkroppsligas i våra liv och i vår gemenskap. Här ligger en kallelse till en förnyad radikalitet: kärlek, barmhärtighet och en radikal Jesusefterföljelse mitt i vardagen.  Det sägs att Frälsningsarméns grundare en gång skickade ut följande budskap med telegram till sina medarbetare inför ett nytt års arbete: ”Others!” Det handlade om vision och fokus och om uppdrag – andra! Visionen om Brofästet måste alltid ha ett bredare och vidare fokus än bara oss själva. Hur blir det vi är och gör en angelägenhet också för andra? Vad är vår kallelse och vårt uppdrag nu och i framtiden? Jag tror att det dubbla kärleksbudet, orden från profeten Mikas bok tillsammans med Jesu sista ord till sina lärjungar: – ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar![2] – hjälper oss att hitta rätt riktning för våra liv och vår församlings uppdrag också i framtiden.

God bless, Peter Svanberg

[1] Matt 22:37, 39

[2] Matt 28:18

Pilgrimsvandring till Gråborg

DSC_0096-960x440

På söndag 20 augusti är det dags för sommarens härliga pilgrimsvandring! Som vanligt är vårt mål Gråborg och St Knuts kapell. Den här gången försöker vi att göra själva vandringen lite kortare genom att starta i den bortre änden av Jordtorpsåsen vid de sk Kvarnbackarna (se kartan) och sedan ta oss över åsen och genom lövskogen ner till Gråborg.

jordtorpsåsen karta
Framme vid St Kunts kapell äter vi vår medhavda matsäck och så firar vi en enkel gudstjänst tillsammans innan vi vandrar tillbaka till Kvanbackarna.
För dem som behöver skjuts sker samling utanför Brofästets lokal 15.45. Annars möts vi vid Kvarnbackarna ca 16 för att sedan börja vår pilgrimsvandring.

Välkommen med på en härlig eftermiddag med gemenskap, delgivning, närhet till naturen och till Gud!

Församlingsdag på Mysingsö

Söndagen den 30 augusti blir det församlingsdag och utfärd till Mysingsö utanför Oskarshamn. Vi kommer att vara i Equmeniakyrkan (fd Baptistkyrkan) på Mysingsö.

316735_253019148077945_1672343836_n 303287_253016641411529_1849444643_n

Vi åker från Brofästet, Storgatan 20 i Färjestaden, 11.30.

Det blir lunch, fika, gemenskap, samtal, lekar, möjlighet till bad, gudstjänst, lovsång, bön och nattvard. Brofästet bjuder på maten så att ingen ska känna att man inte har råd att komma med!

Anmäl dig till Peter & Malin Asteberg! 0485-30024

100 dagar med Jesus

Det blir också uppstarten för höstens tema som utgår från Niklas Piensohos bok 100 dagar med Jesus. Styrelsen har beslutat att beställa ett antal böcker så att var och en får en egen bok att läsa under hösten.

logotyp_original-7ab901bc

Under 100 dagar i höst vill vi inbjuda dig att, med hjälp av lärjungen Johannes, följa Jesus. På en resa genom Johannes evangelium ska vi lyssna till vad Jesus säger och försöka förstå vad det betyder idag. Vi tror att detta kommer att bli revolutionerande dagar som kan förändra din syn på livet, på dig själv och på Jesus. Varje vecka kommer att ha sitt speciella tema från boken. Gudstjänsterna kommer att belysa några av dessa teman, andra blir det tillfälle till att introducera och samtala omkring i huskyrkosamlingarna. Vi tror att detta är en alldeles speciell möjlighet att tillsammans som församling få fördjupas i vår förståelse av vem Jesus är och vår tro på och överlåtelse till honom.

Läs gärna Niklas Piensohos introduktion till 100 dagar med Jesus (här).

VÄLKOMMEN!

Jesusmanifestationen i Kalmar

Lördagen den 6 juni är det åter igen Jesusmanifestation i Kalmar.

Jesusmanifestationen 15ny

PROGRAM:

09.00 Sverigebönen Larmtorget.

11.00 Domkyrkan ”Gå djupare” – en mässa med Bengt Johansson, Förlösa kyrkokör och Gospelkören Grace.

11.00 Barnmöte i anslutning till mässan. Dockteatergudstjänst. Sång och musik.

12.15 Gemensam vandring till Larmtorget.

12.30-13.30 Program stora scenen på Larmtorget. Gemensam ekumenisk gospelkör under ledning av Anna Weister. Soul Children, mm.

18.00 Bön och lovsång i Lorensbergskyrkan. Anna Weister och Bengt Johansson.

Arr: Kalmar Ekumeniska råd och kyrkorna i Kalmarsundsregionen. http://www.jesusmanifestationen.se

Program Jesusmanifestationen 2015 ny

Om du visste vad Gud har att ge…

Det finns insikter som helt förändrar hur en människa orienterar sig både i sitt nu och sin framtid. Det är insikter som inte alltid kommer så där lättköpt, utan oftast erhålls när livet är skört eller står inför stora utmaningar.

I Johannes kapitel 4 möter Jesus en sådan människa. Hon är utanför. Livet är på kant. Hon förväntar inget gott av det som möter henne. Men just där i detta oväntade händer det som förändrar allt. Hon möter Jesus och det mötet och det samtalet ger nya insikter som hon aldrig annars varit öppen inför. Framför allt förändras hennes bild för alltid av vem Gud är och vad han har att ge.

”Om du bara visste…” Jesu ord skapar nyfikenhet samtidigt som de öppnar för oändlig generositet. När man var barn och gick och tittade på julklapparna under granen och undrade vad de kunde innehålla, sa mor ibland: ”du skulle bara veta.” Och man blev så nyfiken att man kunde spricka. När jag läser berättelsen om Jesu möte med kvinnan vid brunnen och kommer till de där orden överrumplas jag av samma slags nyfikenhet. Dessutom vet jag att det Gud har att ge, det Gud förmår göra, är så oerhört mycket bättre och rikare än jag någonsin kan be om eller fatta.

Så har vi fått påbörja ett nytt år i vår församling och orden om vad Gud har att ge tror jag också gäller oss. Vår gemenskap känns ibland skör och inte så mycket att skryta över, men just där vill Jesus möta oss, både som församling och var och en. Vi vet att vi ständigt är beroende av hans kraft och hjälp. Vi vet att Gud kan göra långt mer än vad vi kan be eller önska. Vi ber att det här året ska bli ett år då vi allt mer får erfara djupen i de där orden: ”om du bara visste vad Gud har att ge…”

Här hittar du Brofästets nya nyhetsbrev:  Nyhetsbrev våren 2015

Ett nytt år i Jesu namn!

Så har vi fått börja ett nytt år i Jesu namn! Vilken rikedom det är att få göra det i det namn som är över alla andra namn.

Här kommer en liten information om vad som händer i Brofästet i januari.

Liksom förra året börjar vi med en bönedag. Det blir söndagen den 11 januari, med följande upplägg:

11:00-12:00 Samling med bön och lovsång i Brofästet.
12:00-13:30 Bönevandring i Färjestaden i smågrupper.
13:30-14:30 Lunch i Brofästet, Gullhaugs har lovat att fixa något.
14:30-16:00 Fortsatt bön och samtal i Brofästet.
16:00-17:00 Gudstjänst.

Måndagen den 12:e kl 19 är det bön i Brofästet, och sedan blir det bön varje måndag under våren.

Veckan därefter (v3) blir det huskyrkor.

Söndag den 25:e januari blir det sammanslagen gudstjänst och söndagsskola kl 16, vi testar konceptet SFA (”Söndagsskola För Alla”). Ca 17:30 tar vi ett kortare församlingsmöte där vi bland annat diskuterar situationen för de romer som tigger i Färjestaden och vad Brofästet kan göra för dem.

Veckan därefter är det huskyrkor igen.

Klädinsamling och välgörenhetskonsert

Fredagen den 28 november sker årets klädinsamling genom Brofästets försorg. Som vanligt sker den till förmån för Shalom missions arbete i Estland, men vi vill gärna också stödja de flyktingar som nyligen kommit till vår kommun. Därför ber vi om att ytterkläder och andra varma kläder packas för sig. Klädinsamlingen är öppen mellan 17-19 och sker i Brofästets lokal på Storgatan 20 i Färjestaden.

Mukwege

Kvällens höjdpunkt är den välgörenhetskonsert som vi gör kl 19 till förmån för Panzi-sjukhuset i DR Kongo. Säkert såg du den intervju som Skavlan gjorde med dr Denis Mukwege som leder arbetet vi sjukhuset. I onsdags mottog han Sacharovpriset vid en sermoni i Europaparlamentet. Vi gör en insamling till det arbete för att hjälpa barn och kvinnor som blivit utsatta för brutalt sexuellt våld i det krig som pågår i östra Kongo. Se PMUs informationsfilm här.

Maria Olsson

Under kvällen kommer vi att få lyssna till Maria Olsson och Lydia Asteberg med flera samt sjunga de välkända advents- och julsångerna tillsammans. Det finns också kaffe, lussebullar, julmust till försäljning under hela kvällen.

Lydia

Klicka på bilden och se Lydia sjunga Amazing grace.

Arvet efter Lewi

Arvet efter Lewi Den 4 september var det 40 år sedan pingströrelsens grundare i Sverige, Lewi Pethrus dog. Med ett oerhört innehållsrikt liv, med många stora segrar för Guds rike och ofta mitt i blåsvädret av medial och även kyrklig kritik, framstår Lewi Pethrus som en av de största kristna personligheterna i den Svenska historien. Från starten i en enkel källarlokal på Upplandsgatan i Stockholm till byggandet av Filadelfiakyrkan och skapandet av en rad olika mediaföretag har Lewi Pethrus som få andra kunnat påverka ett helt land och under en mycket lång tid. Vad var det som gjorde detta möjligt? Vilka var drivkrafterna? Vem var personen? Vad betyder Lewi Pethrus liv och exempel för oss idag och i framtiden?

De frågorna och många fler kommer Tommy Dahlman att försöka ge svar på i den temakväll omkring apostlaskap, pionjärkraft och visionärt seende som hålls i Brofästet lördagen den 25 oktober kl 18.00.

Tommy Dahlman är författare till en rad böcker, krönikör i tidningen Världen Idag, evangelist och teolog. Nyligen kom Tommys senaste bok ut: Kyrkans 3 viktigaste: teologin bakom julen, påsken och pingsten. Tommy är mycket anlitad som föreläsare och har det senaste året rest tillsammans med Marcus Birro. Den här gången är Emilia Lindberg hans följeslagare på turnén om Lewi Pethrus.

Emilia Lindberg är en ung artist som just tagit steget ut och blivit soloartist på heltid. (Annars är hon nog mest känd tillsammans med sin pappa Nenne Lindberg och framträdanden tillsammans med ”Lindbergarna”).

Temakvällen sker i samarbete mellan Pingstkyrkan i Borgholm, Filadelfia Södra Öland och Församlingen Brofästet i Färjestaden.

Välkommen!

Sätt krydda på livet

Bild3Välkommen tillbaka till Brofästet!

Under hösten kommer vi att få smaka på 4 olika kryddblandningar som alla sätter krydda på våra liv. Det handlar om mötet med varandra, livet, Gud och framtiden. Men det handlar också om att vara en gemenskap där livet får växa, tron fördjupas och glädjen bli allt starkare. Ytterst handlar det om vad vi värdesätter främst i livet.

Det är oftast inte de stora sakerna som till slut betyder mest i livet. Men de möten vi haft med en annan människa kan visa sig vara mer värda än allt annat. Mötet med Jesus förändrar allt.