Brofästets vision och fem G

Församlingen Brofästet har antagit följande vision:

”Vi vill att människor ska komma till tro på Jesus, och bli en del av en gemenskap där alla växer i tro och kärlek.”

Vårt arbete för att nå denna målsättning kan sammanfattas i fem huvud­uppgifter, ”Brofästets fem G”:

1. Gå ut

Vår främsta uppgift är att förmedla evangelium, det glada budskapet om syndernas förlåtelse genom tron på Jesus Kristus, till våra medmänniskor, främst i Färjestaden men också ”till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8). Vi vet att evangeliet är ”en Guds kraft som frälser var och en som tror” (Rom 1:16). Budskapet förmedlar vi inte bara med våra ord utan också med våra liv.[1]

2. Gudstjänst

Våra gudstjänster ska i en positiv och inspirerande atmosfär erbjuda undervisning, bön, lovsång och gemenskap. Vi strävar efter att guds­tjänsterna ska upplevas som tidsenliga och relevanta, även för den som ännu inte är troende. Vår gudstjänst fortsätter också i vardagen, genom att vi frambär våra egna liv till tjänst för Gud. Vi vill vara en församling av människor som lever i gemenskap med Jesus Kristus, och som tillåter honom att förvandla och förnya oss till att bli mer lika honom.[2]

3. Gemenskap

Vi vill att Brofästet ska vara en trygg och utvecklande gemenskap, där vår relation och kärlek till andra människor kan växa och fördjupas. Utöver gudstjänsterna bör det finnas möjlighet att träffas i mindre grupper, till exempel i hemmen, samt till utåtriktade samlingar och till bön. Vi vill vara en församling som tillsammans upp­höjer Jesus Kristus som Herre, som verkar för enhet bland Guds folk och som ber för och välsignar alla andra människor.[3]

4. Gåvobaserat lärjungaskap

Att vara Jesu lärjunge är att vilja följa i hans spår och göra det som han gjorde, i en process av ständig tillväxt och utveckling. Brofästet vill med utgångspunkt i varje medlems gåvor och förutsättningar bidra med upp­muntran, undervisning och träning, för att utrusta lärjungar som i sin tur kan gå ut och vinna nya lärjungar.[4]

5. Göra gott

Engagemanget för samhällets behövande har ända sedan Bibelns tid varit ett av den kristna församlingens främsta kännetecken. På samma sätt vill vi i dag finnas med och möta människors olika behov i vårt samhälle och på andra platser. ”Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gär­ningar, att vara generösa och dela med sig…” (1 Tim 6:18).[5]


[1] Matt 28:18-20, Mark 16:15-20, Luk 24:46-48, Apg 1:8, Rom 1:16-17, 1 Kor 15:1-11, Matt 24:14, Apg 20:24, 2 Kor 5:11-21, 1 Kor 9:19-23, 1 Kor 10:33-11:1

[2] Se Matt 22:37-40, Joh 17:3, Ef 3:14-21, 1 Thess 5:16-18, Heb 13:15, Rom 12:1-2, 2 Kor 3:18,
Ef 4:22-23

[3] Apg 2:42-47, Joh 17:21, 1 Tim 2:1-4, 8, Ef 4:1-6, Ef 6:18-20, Kol 3:12-17

[4] Matt 28:18-20, Joh 14:12-14, 2 Tim 2:2, 2 Kor 5:15

[5] 1 Tim 6:18, Matt 22:39, Matt 25:40, Gal 6:10, 1 Joh 3:18, Jak 2:14-17, Apg 6:1-3, Heb 13:16

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s